Konsultacje językowe

KONSULTACJE JĘZYKOWE

Proponujemy Państwu również konsultacje językowe przy pisaniu tekstów związanych z codzienną działalnością handlową Państwa firmy. Najwyższej klasy specjaliści z zakresu językoznawstwa i filologii polskiej oraz obcej pomogą Państwa pracownikom przy pisaniu i interpretacji e-maili oraz innej korespondencji handlowej. Wszystko po to, żeby nie dochodziło do żadnych zakłóceń w komunikacji między firmami. Jak wiadomo również styl i poprawność gramatyczna korespondencji (zwłaszcza w języku obcym) przyczyniają się do wzmacniania dobrego wizerunku firmy.

Nasi konsultanci to wysokiej klasy specjaliści z zakresu filologii polskiej, obcej lub lingwistyki stosowanej. Dodatkowo są ustawicznie szkoleni w naszym centrum szkoleniowym, po to żeby mogli nieustannie podwyższać swoje kwalifikacje i jak najskuteczniej służyć Państwu swoją pomocą. Nasi konsultanci są również tłumaczami oraz lektorami języków obcych.

Konsultacja językowa obejmuje również korektę tekstów w języku polskim oraz obcym.


Wszelkie prawa zastrzeżone. INTERPERSONAL 2013