Kurs online: TCI - Translation in Construction Industry

Już od maja rusza kolejna edycja kursu online dla tłumaczy języka angielskiego z dziedziny budownictwa - TCI Translation in Construction Industry.. Poniżej program:

1. Warunki Kontraktu FIDIC.
2. Decyzje budowlane.
3. Projektowanie.
4. Wykonawstwo i Zarządzanie Projektem (nadzór).
5. Dokumentacje przetargowe.
6. Drogi i nawierzchnie.
7. Obiekty inżynierskie.
8. Materiały budowlane.
9. Energetyka.
10. Certyfikaty jakości, atesty, świadectwa klienta.

Koszt całego kursu to 200 zł brutto.

Informujemy, że osoby, które uzyskają 85% z testów końcowych oraz złożą co najmniej dwie prace z wynikiem pozytywnym, zostaną automatycznie wpisane na listę tłumaczy technicznych Interpersonal oraz otrzymają profil na platformie online z dostępem do zleceń od klientów agencji Interpersonal, bez przetargu.

Zapraszamy na kursy oraz do współpracy..

Wszelkie prawa zastrzeżone. INTERPERSONAL 2013