Kurs e-learning dla kandydatów na tłumacza przysięgłego - język angielski.

Zapraszamy na wyjątkowy kurs przygotowawczy do egzaminu pisemnego na tłumacza przysięgłego języka angielskiego w trybie e-learning z pełnym dostępem do konsultacji wykładowcy!

Cały kurs trwa 4 miesiące i startuje co dwa miesiące (poniżej informacja o datach kolejnych edycji). Co tydzień w poniedziałek wgrywane będą nowe materiały na Platformę. Wykonane ćwiczenia będą szczegółowo sprawdzane przez tłumacza przysięgłego i komentowane ogólnie na forum. Co piątek w godzinach 10.00 – 12.00 będzie prowadzony czat na żywo z tłumaczem przysięgłym, w trakcie którego będą na bieżąco udzielane odpowiedzi na pytania kursantów. Ponadto można będzie również zadawać pytania na forum, na każde także zostaną udzielone odpowiedzi.

Kurs podzielony jest na następujące bloki tematyczne:

 

1. Zasady praktyki zawodowej w świetle Kodeksu Tłumacza Przysięgłego

a. materiały teoretyczne

b. ćwiczenia praktyczne (formułka poświadczenia tłumaczenia, opis elementów graficznych na dokumencie, ćwiczenia leksykalne)

 

2. Prawo rodzinne – tłumaczenie tekstów i ćwiczenia językowe w oparciu o glosariusz i oryginalne teksty źródłowe w języku polskim i angielskim, przykładowe dokumenty to:

a. Wniosek o przysposobienie

b. Pozew o ustalenie ojcostwa

c. Pozew rozwodowy

d. Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

e. Pozew o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych

 

3. Prawo karne – tłumaczenie tekstów i ćwiczenia językowe w oparciu o glosariusz i oryginalne teksty źródłowe w języku polskim i angielskim, przykładowe dokumenty to:

a. Wyrok w sprawie karnej

b. Europejski nakaz aresztowania

c. Notice of appeal

d. Private criminal complaint

e. Konwencja UE

f. Akt oskarżenia

g. Wniosek o wydanie osoby ściganej

h. Order of detention itd.

 

4. Kodeks spółek oraz dokumenty finansowe, przykładowe dokumenty to:

a. Pełnomocnictwa

b. Umowa spółki w formie aktu notarialnego

c. KRS spółki

d. Umowa spółki (Deed of Partnership)

e. Rachunek zysków i strat

f. Bilans

g. Umowa najmu

h. Sprawozdanie zarządu

i. Sprawozdanie biegłego rewidenta itd.

 

5. Prawo pracy:

a. Umowa o pracę

b. Porozumienie o zakazie konkurencji

c. Wypowiedzenie umowy

d. Świadectwo pracy

 

6. Dokumenty różne:

a. Akty (urodzenia, zgonu, ślubu) – dokumenty polskie, amerykańskie, brytyjskie

b. Świadectwa szkolne

c. Prawo zamówień publicznych

d. Pełnomocnictwo procesowe

e. Zaświadczenie z KRK

f. Testament

Ponadto na koniec kursu każdy uczestnik otrzyma do tłumaczenia 4 teksty – dwa do tłumaczenia na język polski i dwa na język angielski – odpowiadające poziomowi trudności tekstom wykorzystywanym w trakcie egzaminu na tłumacza przysięgłego, które zostaną sprawdzone i ocenione punktowo.

Opis zajęć:

Kurs odbywa się w 100% na naszej platformie do nauki w trybie e-learning, co oznacza możliwość korzystania z kursu w dowolnym momencie. Grupa uczestników ma dostęp do materiałów w postaci skanów oraz ćwiczeń lingwistycznych i tłumaczeniowych oraz glosariuszy terminologicznych w systemie online. Co tydzień pojawia się nowe zadanie z terminem wykonania, przy czym odpowiedzi będą widoczne tylko dla wykładowcy i uczestnika. Przed umieszczeniem zadania wykładowca podaje krótkie wstępne omówienie zadania. Po terminie złożenia zadania jest ono omawiane na forum przez wykładowcę pod kątem błędów, które się pojawiły oraz wskazań na poprawne tłumaczenia uczestników. Każdy uczestnik może zadawać pytania na wątku utworzonym specjalnie dla zadania na forum. Raz w tygodniu odbywa się czat „na żywo” z wykładowcą. Każdy czat jest zapisywany i jest dostępny do odczytania w późniejszym terminie. Każdy uczestnik otrzymuje szczegółowy indywidualny komentarz do swoich zadań.

Dodatkowo, uczestnicy mają możliwość kontaktowania się z moderatorem technicznym kursu na oddzielnym forum w razie pytań o techniczną stronę kursu. Najlepsi tłumacze już podczas kursu mogą być zapraszani do współpracy tłumaczeniowej z agencją Interpersonal przy tłumaczeniach pisemnych.

Koszt 2800 zł brutto. W cenie są:

- pełne uczestnictwo w kursie na platformie e-learning,

- dostęp do materiałów, zadań i ćwiczeń,

- możliwość ciągłego kontaktu z wykładowcą oraz innymi uczestnikami na forum grupy oraz na czacie,

- pełny komentarz tłumaczeń końcowych,

- ogólny komentarz indywidualny prac tłumaczeniowych zadawanych podczas kursu,

- szczegółowa analiza indywidualna tłumaczonych prac i zadań przez wykładowcę,

- dyplom ukończenia kursu.

 Terminy kursów:

Kursy mogą ruszyć dowolnym terminie, ponieważ do wystartowania kursy wystarczy już jedna osoba.

Kurs prowadzi Pani Katarzyna Halacz, tłumacz przysięgły języka angielskiego, absolwentka Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem magistra filologii angielskiej w zakresie tłumaczenia specjalistycznego (specjalizacja prawnicza). Posiada ona blisko piętnastoletnie doświadczenie w dziedzinie tłumaczeń polsko-angielskich. W 2006 roku zdała egzamin państwowy i nabyła uprawnienia tłumacza przysięgłego (świadectwo kwalifikacyjne nr TP/2401/06). Specjalizuje się w tłumaczeniach prawniczych (o szeroko zakrojonej tematyce dzięki wieloletniej współpracy z sądami, kancelariami prawnymi oraz notarialnymi) i technicznych (dwunastoletnie doświadczenie w zakresie tłumaczenia specyfikacji technicznych, warunków przetargowych, dokumentów dotyczących infrastruktury transportu, energetyki wiatrowej itd.).

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w celu uzyskania odpowiedniego formularza zgłoszeniowego.

Zapraszamy!

Zespół Interpersonal

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. INTERPERSONAL 2013