Tłumaczenie SIWZ w budownictwie drogowym - kurs moderowany

 

 

Szanowni Państwo!

W związku z dużą popularnością naszych kursów przygotowujących do egzaminu na tłumacza przysięgłego w formule moderowanego e-learningu, zapraszamy na krótszy kurs specjalistyczny: Tłumaczenie wybranych tekstów SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) w budownictwie.

Kurs jest prowadzony za pośrednictwem platformy e-learning przez p. Katarzynę Halacz, tłumaczkę przysięgłą specjalizującą się w tłumaczeniach z branży budowlanej. Kurs ma formułę asynchroniczną, co oznacza, że nie ma ustalonych godzin, natomiast są moduły z zadaniami do wykonania w określonym czasie. Zadania polegają na tłumaczeniach konkretnych tekstów oraz ich analizie online indywidualnie oraz w grupie za pośrednictwem forum oraz czatu.

Poniżej znajduje się szczegółowy opis i program kursu.

Kurs obejmuje 4 moduły x 2 teksty o objętości ok. 1 strony obliczeniowych każdy i zadania terminologiczne.

Kolejne moduły zamieszczane będą co tydzień na Platformie, a uczestnik będzie miał kolejny tydzień na odesłanie drogą mailową przetłumaczonych materiałów z danego modułu oraz wykonanie zadań na Platformie internetowej.

Kurs podzielony jest na następujące bloki tematyczne (wg przykładowych zapisów SIWZ na wykonanie robót drogowych):

 

Moduł 1 – ROBOTY ZIEMNE, DROGOWE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU, ODTWORZENIE TRASY I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH

Sprawdzenie     wyznaczenia      punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Materiały i sprzęt pomiarowy

 

 

Moduł 2 – KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

Wykonanie koryta

Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Badania w czasie robót

 

 

Moduł 3 – PODBUDOWA, WARSTWY  ODSĄCZAJĄCE  I  ODCINAJĄCE

Wymagania dotyczące kruszywa

Przygotowanie podłoża, wbudowanie i zagęszczanie kruszywa

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej

 

 

Moduł 4 – PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

Cement i skład mieszanki cementowo-gruntowej

Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podłoża

 

Termin kursu: 01.03.2016-31.03.2016

Limit miejsc: 8 osób. Kurs ruszy już przy jednej osobie.

Koszt kursu 750 zł brutto.

 

Osoby, które uzyskają pozytywną ocenę końcową z kursu, zostaną automatycznie zaproszone do współpracy z agencją tłumaczeń Interpersonal. 

Zainteresowanych zapraszam do kontaktu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w celu otrzymania formularza kontaktowego.

 

Zapraszamy,

 

Zespół Interpersonal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. INTERPERSONAL 2013